Conform art.45 (2) a O.G. nr.158/2001 privind regimul accizelor :

 

 

“Valoarea în lei a accizelor şi a impozitelor datorate la bugetul de stat, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă în ecivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a fiecărui trimestru.Acest curs se utilizează pentru calculul accizelor şi al impozitelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, pe toată durata trimestrului următor.”

 

 

Pentru trimestrul I al anului 2003, accizele se calculează având ca bază cursul EURO din 30 decembrie 2002  de  34.919 lei.